Referencje

 

Współpracujemy z wieloma klientami, pocz±wszy od osób fizycznych, aż po międzynarodowe koncerny i europejskie agencje tłumaczeń. ¦wiadomie podjęli¶my decyzję, aby nie upubliczniać danych naszych klientów.
Referencje udostępniamy na życzenie, po uzyskaniu zgody od naszych klientów.